Tanja Parkkonen
Esteettistä arjen tehokkuutta  
– ajatuksia estetiikasta, luovuudesta ja teknologiasta